Kontakt HydroIdea s.r.o.

Kontakt:

HydroIdea s.r.o.
Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov
IČ: 02929368, DIČ: CZ02929368
Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C58943
Účet: 2900584848/2010 (Fio banka a.s.)

Provozovna: HydroIdea s.r.o.
Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava - Kunčice

Ing. Jerzy Nowak - jednatel
tel: 776 023 980
e-mail: nowak@hydroidea.cz
Absolvent VUT Brno, fakulty stavební, ústavu vodních staveb. Specializuje se na stavby protipovodňové ochrany, od roku 2008 je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Pracovní zkušenosti:
  • 1998 – 2004 – Povodí Odry, státní podnik, referent pro odtokové poměry
  • 2004 – 2005 – Ingstav Ostrava a.s., stavbyvedoucí na stavbě kanalizací
  • 2005 – 2011 – Pöyry Environment a.s., projektant, vedoucí pobočky v Ostravě
  • od 2011 – podniká jako OSVČ, od 2014 spolumajitel firmy HydroIdea s.r.o.
Je ženatý, má 3 děti. Bydlí v roubence, zahradu seká kosou.
Ing. Vladimír Vašíček - jednatel
tel: 602 678 014
e-mail: vasicek@hydroidea.cz
Absolvent VUT Brno, fakulty stavební, ústavu vodního hospodářství obcí. V projekční činnosti uplatňuje dlouholeté zkušenosti s provozováním a údržbou vodohospodářské infrastruktury. Specializuje se na projekty vodovodů, kanalizací a bezvýkopové technologie.
Pracovní zkušenosti:
  • 1995 – 2011 – Ostravské vodárny a kanalizace a.s., technický pracovník, vedoucí provozu kanalizační sítě
  • 2011 – 2014 - Pöyry Environment a.s., projektant, vedoucí pobočky v Ostravě
  • od 2014 – spolumajitel firmy HydroIdea s.r.o.
Má rád rockovou hudbu, lyžování, věnuje se obedience.

Mapa provozovny:

Mapa sídla firmy Hydroidea s.r.o.


HYDROIDEA s.r.o.
projekty vodního stavitelství
© 2014 - 2018